Лучшая цена на bogusław nowakowski regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o o

Do rąk czytelników oddajemy, 10. już numer rocznika naukowego “Zagłada Żydów. Studia i Materiały” wydawanego od 2005 roku przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN.  Te 10. lat skłania do syntez, bilansów i podsumowań. W numerze staramy się szukać odpowiedzi na pytania, które rodzi refleksja nad ostatnimi 10. laty badań dot. zagłady Żydów w Polsce – o literaturze i historiografii Zagłady ostatniej dekady piszą Justyna Kowalska-Leder i Bartłomiej Krupa; o obchodach kolejnych rocznic powstania w getcie warszawskim – Piotr Forecki. 10. numer rocznika, prócz podejmowania refleksji wywołanych okrągłą rocznicą rozpoczęcia edycji pisma, poświęcony jest w dużej mierze Warszawie. Jan Grabowski w swoim studium odkrywa ciekaw i nieznane fakt o warszawskim kripo rozpracowującym ukrywających się  Żydów; Dariusz Libionka pisze o reakcjach „polskiego Londynu” na powstanie w getcie, Nawojka Cieślinska-Lobkowicz o działającym pomiędzy gettem a stroną aryjską swoistym antykwariacie zaś Elżbieta Janicka o symbolicznej topografii terenu dawnego getta.  Przypominamy także sylwetki związanych z Warszawą, a zmarłych niedawno prof. Israela Gutmana (pióra Havi Dreyfuss) oraz dr Ruty Sakowskiej (pióra Tadeusza Epszteina) oraz Hersza Wassera Katarzyna Person) i Józefa Kermisza (David Silberklang). W numerze żegnamy także naszego zmarłego nagle kolegę Roberta Kuwałka. W części „warsztatowej” pojawią się artykuły o zabójstwie Żydów w Strzegomiu (Anna Bikont), komunikacji telefonicznej w getcie warszawskim (Justyna Gregorowicz) oraz o warszawskich Księgach Pamięci (Adam Kopciowski). Sekcja „Materiały” przynosi dokumenty związane z działaniami policji warszawskiej – niemieckiej i „granatowej” (Jan Grabowski, Dariusz Libionka),  procesem o zamordowanie żydowskiej rodziny (Barbara Engelking), oraz listy Niemców pisane w czasie wojny do bliskich (Marcin Zaremba). W dziale „Omówień” proponujemy czytelnikowi przeglądy piśmiennictwa dotyczącego Zagłady na Ukrainie, w Niemczech i Czechach. W numerze działy: Studia Z warsztatów badawczych Bilanse i Konteksty Materiały Wywiady Małe formy Omówienia, recenzje, przeglądy Wydarzenia Curiosa a w nich m.in.: Piotr Forecki o fenomenie „kwietniowego gadania” Andrea Löw o piśmiennictwie na temat getta łódzkiego Bartłomiej Krupa o najnowszych tendencjach w polskiej historiografii Zagłady Justyna Kowalska-Leder o literaturze polskiej wobec Zagłady Jan Grabowski o Polskiej Policji Kryminalnej tropiącej Ringelbluma Dariusz Libionka o powstaniu w getcie z perspektywy londyńskiej inspiracj Anna Bikont o mordach na Żydach w Strzegomiu Justyna Gregorowicz o łączności telefonicznej w getcie warszawskim Ewa Wiatr o udziale policji granatowej w wysiedlaniu Żydów w powiecie radomszczańskim Michał Głowiński o oczach donosiciela Jan Tomasz Gross o sprawcach, ofiarach i innych
Bogusław Nowakowski Regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o.o. bogusław nowakowski regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o o
Patrick Lencioni Walka o wewnętrzne wpływy w firmie bogusław nowakowski regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o o
Czesław Janczarski Miś Uszatek bogusław nowakowski regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o o
Anna Żak Stosunki rodzinne i małżeńskie w spółce z o.o. bez tajemnic bogusław nowakowski regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o o
Коллектив авторов Zagłada Żydów. Studia i Materiały nr 10 R. 2014 t. I-II bogusław nowakowski regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o o
Małgorzata Strzelecka DwubieguNova… czyli ta, która kocha za bardzo bogusław nowakowski regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o o
Weronika Gogola Po trochu bogusław nowakowski regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o o
Hanna Serkowska Co z tą starością? O starości i chorobie w europejskiej literaturze i filmie bogusław nowakowski regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o o
Tom Hanks Kolekcja nietypowych zdarzeń bogusław nowakowski regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o o
Марк Твен Przygody Tomka Sawyera bogusław nowakowski regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o o
Lena Pappa Bez daty. Kartki z dziennika bogusław nowakowski regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o o
Dimiter Inkiow Najciekawsze mity greckie bogusław nowakowski regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o o
Arnold Schwarzenegger Pamięć absolutna. Nieprawdopodobnie prawdziwa historia mojego życia bogusław nowakowski regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o o
Małgorzata Rejmer Błoto słodsze niż miód bogusław nowakowski regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o o
Swietłana Aleksijewicz Czarnobylska modlitwa. bogusław nowakowski regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o o
Agnieszka Rzetecka-Gil Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz bogusław nowakowski regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o o
Dawid Lipski Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substancjalnej w człowieku bogusław nowakowski regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o o


  • Страница:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18